1 محصول
مرتب‌سازی:

جاکلیدی دیواری

جاکلیدی دیواری

شاید تاکنون بارها پیش آمده که عجله داشتم باشیم و به دنبال دسته کلید خود بگردیم تجربه ای که زمان را برای ما به هدر می دهد. ولی می توان با استفاده از جاکلیدی دیواری این مشکل را برطرف کرد.

سهولت پیدا کردن کلیدی و زیبایی آن به فضای خانه و محل کار یکی از مزایای این جاکلیدی ها می باشد.

این جاکلیدی را می توانید هر جایی از منزل و یا محل کار نصب نمود.

p7 دریافت اپلیکیشن انتظار