دسته چک های امتیاز

دسته چک های امتیاز چیست: شما با استفاده از این دسته چک می توانید با اهداء هر چک امتیاز به افراد گروه خود که در هریک از برنامه های نماز جمعه شرکت و فعالیت داشتند آنها را تشویق نموده و در پایان پس از جمع آوری چکها؛ متناسب با امتیازی که کسب شده به آن فرد جایزه بدهید.

با استفاده از چکهای امتیاز می توانید باعث افزایش رقابت بین اعضای گروه در انجام فعالیت ها شودید.

همچنین می توانید دیگران را با این روش تشویق جذب نمایید.

تولید کننده: فروشگاه فرهنگی انتظار

سایر محصولات مرتبط

دسته چک های امتیاز

"" به علاقه مندی ها اضافه شد

کانال ما در سروش