دفترچه نماز

دفترچه نماز چیست: شما می توانید با اهداء این دفترچه ها به اعضای گروه خود آنها را به شرکت در نماز جماعت تشویق نمایید. این دفترچه نماز شامل چندین بخش متفاوت است و برای یک سال نماز خواندن اعضای گروه قابل استفاده است.

دفترچه نماز

"" به علاقه مندی ها اضافه شد

کانال ما در سروش