قبض های رسید وجه

قبض های رسید وجه چیست : شما با استفاده از این قبض می توانید میزان کمک های دریافتی را بر اساس رسیدهای باقی مانده محاسبه کنید.

این قبض ها روش مناسبی می باشند برای حذف رسیدهای دستی و … می باشد.

تنها تفاوت این قبض با سری قبلی خود تنها در طراحی آن می باشد.

مشاهده سایر قبض های رسید

 

 

قبض های رسید وجه

"" به علاقه مندی ها اضافه شد

کانال ما در سروش